کلبه ای فقط برای خودم

هر جا برم هر کجا باشم

این قطره ها پاکی قلب بارانی ات را بیادم می آورد


جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:24 | شکیلا بداق |

 

گفته بودم که بی تو سخت می گذرد

حرفم را پس میگیرم

بی تو انگا
ر اصلا نمیگذرد

 

جمعه چهارم اسفند 1391 | 16:12 | شکیلا بداق |

  

هیــچ گاه…

به خاطــر هیــچ کــس..

دست از ارزشهایت نکش..

چون زمانـی که اون فــرد از تــو دسـت بکشـد ..

تــــو می مانـی و یـک “مـن ” بـی ارزش…..!

  

پنجشنبه سوم اسفند 1391 | 23:49 | شکیلا بداق |

خدایا...تنها کسم هم تنهایم گذاشت. میدانم باز هم میگویی قسمت این است ولی توروبه قسمتت قسم میدم که نزار تنها بمونه...
پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 | 16:31 | شکیلا بداق |

بیقرارم!

هرگاه

گرمای دستهای مهربانت پیشم نیست

(خدا)

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:37 | شکیلا بداق |

جایی هست تو این دلم

که تنها در آغوش نفس های تو

می خنده

(خدا)

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:35 | شکیلا بداق |

تو چه هستی

که تکراراسمت هر بار

قلبم را زیرو رو می کند

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:34 | شکیلا بداق |

روی بخار دیوار قلبم می نویسم

بی تو هرگز

(خدا)

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:31 | شکیلا بداق |

می بینم

قلبی را که تا ابد

برای تو می زند

(خدا)

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:30 | شکیلا بداق |

من در اغوش مهربان تو

اوج لذت پرواز را دیدم

راستی می دانی با تو پرواز را یاد گرفتم؟

جمعه شانزدهم فروردین 1392 | 1:27 | شکیلا بداق |